KEN BY MEA

KEN by MEA

4 บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA

บริการติดตั้งระบบโซลาร์

จะติดตั้ง Solar Cell ต้องทำอย่างไร?
แนะนำ การติดตั้งระบบโซลาร์
ให้คำปรึกษาและออกแบบการติดตั้งระบบโซลาร์ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และกำลังการใช้ไฟฟ้า เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดโดยทีมงานวิศวกรรมมืออาชีพ
ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพที่ได้รับการอบรม พร้อมควบคุมงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง มั่นใจด้วย Inverter ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน โดยเราเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุด
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลังคามากที่สุด หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่วซึม
ดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อขนานต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้องโดยการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการขออนุญาติโครงการโซลาร์ภาคประชาชน
ที่ต้องการขายไฟฟ้าคืนให้ ฟรี!
การรับประกันผลการติดตั้ง ตรวจสอบระบบและบำรุงรักษา เป็นเวลา 2 ปี รับประกันคุณภาพแผงโซลาร์ระยะเวลา 12 ปี รับประกันประสิทธิภาพ 25 ปี และรับประกัน Inverter 10 ปี จากผู้ผลิต บริการหลังการขายที่คอยดูแล ให้คำแนะนำพร้อมมี Call Center และ Line Official สามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงได้ตลอดอายุการใช้งาน

แพคเกจติดตั้ง

SOLAR2
ซ่อนรายละเอียด

บริการติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้า

จะติดตั้ง EV Charger ต้องทำอย่างไร?
แนะนำ ติดตั้งสายเมนวงจรที่สอง สำหรับ EV Charger
  • ไม่ต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมในบ้าน!
  • สายเมนวงจรที่สอง จะ ติดตั้งแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส ก็ได้ โดยเลือกติดตั้งตามขนาดเครื่องชาร์จที่ใช้งาน 7kW 1เฟส หรือ 22kW 3เฟส
    และขนาดเครื่องชาร์จควรเหมาะสมกับกำลังไฟฟ้าที่รถรองรับได้ (On-board Charger) ซึ่งแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน
EV2
EV2
ซ่อนรายละเอียด

บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC

บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EPC (Engineering Procurement and Construction)
สำหรับการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งแรงดันต่ำ แรงดันกลาง และแรงดันสูง
ครอบคลุมตั้งแต่บ้านพักอาศัยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมในทุกขนาด
ให้บริการตั้งแต่การขอใช้ไฟใหม่ ออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมด
เดินสายทั้งภายในอาคารรวมถึงระบบไฟฟ้าใต้ดินของโครงการต่าง ๆ ไปจนถึงการให้บริการติดตั้งหม้อแปลง
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยด้วยความเป็นมืออาชีพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ซ่อนรายละเอียด

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM

การบริการ
การให้บริการแบบครบวงจร ดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ในรูปแบบการเป็นสมาชิกรายปีและรายครั้ง หรือบริการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ตามความประสงค์ของผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดัน 12/24/69/115 กิโลโวลต์
  • บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามหลักวิชาการ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน
  • บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera)
  • บริการให้คำปรึกษากรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง
ซ่อนรายละเอียด